Forum Copenhagen

Sideløbende udstillinger og seminarer 2022

Dato:
onsdag 7 september 2022

Tidspunkt:
15:15 - 15:45

Jacques Chevrant

Delt viden for en kollektiv fremtid

Bygningsindustrien står over for betydelige udfordringer, ikke kun her i Danmark, men i Europa og i hele verden. BR23 vil drastisk påvirke den måde, vi praktiserer på, og det arkitektoniske produkt vil snart blive kvalificeret af dets miljømæssige fodaftryk (kgCO2eq/m2). Ambitiøse miljøtilsagn involverer en række industrier, men særligt med arkitektur og byggeri, der udgør 40 % af drivhusgasemissionerne globalt (UNEP, 2020), er implikationerne af materialespecifikation af stigende betydning. Arkitekter akkumulerer en enorm mængde materiel viden over tid, men vi fortsætter med at fungere som lukkede siloer, der fremmer individet i modsætning til det kollektive.

Sammen vil vi udforske en potentiel mulighed, hvorigennem arkitekter og materialeproducenter kan bidrage meningsfuldt til at reducere vores industris betydelige miljøpåvirkning.

Tilbage til oversigten

architect
meets
innovations

 

 

Design & Plan