Forum Copenhagen

Sideløbende udstillinger og seminarer 2022

Dato:
torsdag 8 september 2022

Tidspunkt:
11:30 - 12:30

Mads Hulmose Wagner - MOE

Træbyggeri ud fra et bæredygtighedsperspektiv

Byggebranchen har et stort ansvar i bestræbelserne på at begrænse udledningen af CO2 og opfylde målsætningerne fra Parisaftalen. Her er anvendelsen af træ og biomaterialer som de primære materialevalg i vores nybyggerier er en af de vigtigste redskaber til at nedbringe CO2 udledningen.
Erfaringerne i Danmark med træbyggeri i større skala er fortsat begrænset, hvor barriererne kan være mange. Mads H. Wagner fra MOE vil gennem en række praktiske eksempler fortælle om potentialerne for reduktion af CO2 udledning ved træbyggeri i forskellige skala sammenlignet med traditionelle løsninger og ikke mindst erfaringerne med de mange tværfaglige udfordringer relateret til akustik, brand, fugt, termisk indeklima, afgasning mv.

Tilbage til oversigten

architect
meets
innovations

 

 

Design & Plan