Forum Copenhagen

Sideløbende udstillinger og seminarer 2022

Dan Pham - Home.Earth

12:00

Præsentation af ny model for absolut bæredygtigt byggeri

Selv med skærpede klimakrav i bygningsreglementet vil byggeriet fortsætte med at belaste klima og miljø. 

Sonja Stockmarr - Henning Larsen

14:00

Building for Climate Change

I landskabs arkitektur arbejder vi dagligt med naturlige ressourcer, jord, vand, luft, vegetation osv. Klimakrisen har givet et større fokus på naturen – biodiversiteten – mangel på samme, tørke og oversvømmelser – der alt sammen kræver action også fra Landskabsarkitekter. 

Jacques Chevrant

15:15

Delt viden for en kollektiv fremtid

Bygningsindustrien står over for betydelige udfordringer, ikke kun her i Danmark, men i Europa og i hele verden. BR23 vil drastisk påvirke den måde, vi praktiserer på, og det arkitektoniske produkt vil snart blive kvalificeret af dets miljømæssige fodaftryk (kgCO2eq/m2). 

Ditte Lysgaard Vind - Lendager

16:00

Design i den antropocæne tidsalder: arkitektens rolle og redskaber

Med en hastigt voksende befolkning og middelklasse og samtidig stigende temperaturer og masseudrydelse af biodiversitet er problemerne store og det stiller nye krav til arkitekten. 


architect
meets
innovations

 

 

Design & Plan