Forum Copenhagen

Sideløbende udstillinger og seminarer 2022

Mads Hulmose Wagner - MOE

11:30

Træbyggeri ud fra et bæredygtighedsperspektiv

Byggebranchen har et stort ansvar i bestræbelserne på at begrænse udledningen af CO2 og opfylde målsætningerne fra Parisaftalen. 

Svend Jacob Pedersen - SPACON & X

13:00

At skabe unikke rumlige identiteter med lokale materialer i begrænset volume

Som et design studio, der primært arbejder med rumlig identitet, har vi over det seneste årti observeret hvordan brands og virksomheder, er blevet mere og mere bevidste om branding mulighederne ved fysiske rum. 

Johanne Mose Entwistle - AART

14:30

Strategisk værktøj til måling og dokumentation af social bæredygtighed

Byer og bygninger er kraftfulde katalysatorer for at skabe mærkbare og målbare effekter for både brugere, organisationer og samfundet som hele.

Kristian Ahlmark - schmidt/hammer/lassen/architects/

16:00

Rocket&Tigerli, Winterthur, Schweiz

I 2026 vil verdens højeste boligbyggeri, med en bærende konstruktion af træ, rejse sig over tagryggene i den Schweiziske by Winterthur.

architect
meets
innovations

 

 

Design & Plan